Współpraca z Fundacją Twórcze Superwizje

Czerwona ikona przedstawiająca rękę trzymającą pędzel.

Autorskie projekty
Sztuka & Rzemiosło

Działamy twórczo. Na co dzień realizujemy swoje autorskie projekty, podejmując się również zamówień na zlecenie.

Czerwona ikona przedstawiająca wiszący obraz z krajobrazem.

Organizacja
wystaw artystycznych

Organizując wystawy artystyczne, ogromną wagę przykładamy do aranżacji przestrzeni, w której odbiorcy spotkają się ze sztuką.

Czerwona ikona przedstawiająca sztalugę z malującym pędzlem.

Prowadzenie warsztatów
twórczych i arteterapeutycznych

Nasze warsztaty to okazja do zdobycia nowych umiejętności oraz nauka uważnego bycia z drugim człowiekiem.

Czerwona ikona przedstawiająca trzy osoby, które ze sobą dyskutują.

Inicjowanie
debat społecznych

Jesteśmy otwarci na wartościowe rozmowy – zarówno jako uczestnicy spotkań, jak i moderatorzy paneli dyskusyjnych.

Czerwona ikona przedstawiająca otwartą książkę z obrazkami, tekstem i ołówkiem.

Edukacja
nieformalna

Wspieramy proces kształtowania się postaw, wartości, umiejętności i wiedzy poprzez tworzenie treści edukacyjnych.

Czerwona ikona przedstawiająca rękę świecącą żarówkę, w której jest ludzki mózg.

Twój pomysł
na naszą współpracę

Jesteśmy otwarci na Twoje pomysły. Daj znać, czego potrzebujesz, a powiemy Ci, co możemy dla Ciebie zrobić.