Regulamin Newslettera
Fundacji Twórcze Superwizje

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłaś/eś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie informacje o zasadach dostarczania Newslettera Fundacji Twórcze Superwizje.

Informacja formalna na początek – administratorem danych osobowych jest:

FUNDACJA TWÓRCZE SUPERWIZJE
ul. Królowej Jadwigi 27/86, 33-300 Nowy Sącz
Numer KRS: 0000955956
NIP: 7343606881
REGON: 52130978300000

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Newsletterem, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@tworczesuperwizje.pl.

I. Najważniejsze informacje dotyczące Newslettera

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z Newsletterem.

 • Newsletter, w tym usługi i treści cyfrowe są wysyłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
 • W ramach Newslettera udostępniane są treści edukacyjne, a także informacje o nowych wpisach blogowych lub materiałach udostępnianych w social media, bezpłatnych i odpłatnych wydarzeniach, wyzwaniach, szkoleniach, aktualnych promocjach oraz inne informacje marketingowe i handlowe o produktach i usługach oferowanych przez Fundację Twórcze Superwizje lub polecanych przez nas produktach i usługach.
 • W przypadku gdy w ramach Newslettera udostępniania jest treść cyfrowa (np. e-book, nagranie audio/video), dostęp do niej możesz uzyskać w sposób wskazany w e-mailu (np. poprzez kliknięcie aktywnego linku udostępnionego w e-mailu, pobranie załącznika dołączonego do wiadomości).
 • Z uwagi na to, że programy pocztowe często uznają wiadomości wysyłane z programów mailingowych za SPAM, zalecane jest dodanie Usługodawcy do listy zaufanych odbiorców.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

II. Dostęp do Newslettera i umowa na świadczenie usługi dostępu do treści cyfrowej

 1. Dostęp do Newslettera możesz uzyskać nieodpłatnie – poprzez zapis do Newslettera i przekazanie Twojego imienia i adresu e-mail lub innych danych osobowych wymaganych w formularzu zapisu do celów marketingowych/handlowych.
 2. W celu zapisania się do Newslettera i uzyskania dostępu do usługi/treści cyfrowej podaj dane osobowe w ramach udostępnionego formularza zapisu, zaakceptuj Regulamin Newslettera, potwierdź swój adres e-mail – w przypadku gdy na etapie zapisu wskazano konieczność potwierdzenia adresu e-mail (mechanizm double opt-in). Mechanizm double opt-in oznacza, że po wpisaniu w formularz zapisu swojego e-maila, zostanie na niego wysłana automatycznie generowana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
 3. Umowa na świadczenie usługi dostępu do treści cyfrowej zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą, gdy otrzymasz potwierdzenie zapisu do Newslettera.
 4. Dostęp do Newslettera, w tym do udostępnionych usług i treści cyfrowych jest udzielany niezwłocznie po potwierdzeniu zapisu, chyba że z opisu usługi wynika inaczej. W przypadku nieuzyskania dostępu, zgłoś się na podany adres e-mail: kontakt@tworczesuperwizje.pl.
 5. Rozwiązanie umowy na świadczenie usługi dostępu do Newslettera, w tym na dostarczenie usługi i treści cyfrowej przez Ciebie może nastąpić w trybie natychmiastowym. W celu rozwiązania Umowy a) kliknij przycisk rezygnacji z Newslettera lub b) zgłoś mailowo taką potrzebę – usuniemy Twój adres ręcznie.

III. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Newslettera

 1. Pamiętaj o możliwości zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet – zalecamy stosowanie środków technicznych do minimalizacji ryzyka dostępu osób nieuprawnionych. Pamiętaj, nigdy nie będziemy prosić Cię o udostępnienie haseł.
 2. Dla zapisu do Newslettera wymagane są aktualna przeglądarka internetowa oraz konto poczty elektronicznej.
 3. Do korzystania z Newslettera potrzebne są: przeglądarka, konto poczty, narzędzie obsługujące pliki cyfrowe, a także konto na platformie społecznościowej, jeśli treść będzie udostępniana w dedykowanej grupie.
 4. W przypadku dodatkowych wymagań technicznych lub konieczności aktualizacji, będziemy Cię o tym informować.

IV. Reklamacja i odstąpienie od umowy

 1. W przypadku niezgodności usług/treści cyfrowych z umową, masz prawo żądać dostosowania do umowy, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (jeśli usługa jest płatna) lub odstąpić od umowy. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 2. Reklamacje możesz składać drogą e-mailową, pisemną lub innym wskazanym środkiem komunikacji. Możemy odmówić dostosowania umowy, jeśli byłoby to niemożliwe lub generowałoby nadmierne koszty. Przy ocenie kosztów uwzględniane są wszystkie okoliczności sprawy, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, należy powstrzymywać się od korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

V. Prawa autorskie i licencje

 1. Materiały udostępniane w ramach Newslettera, takie jak teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia i znaki towarowe, są prawnie chronionymi utworami zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawami autorskimi do tych materiałów dysponuje Fundacja Twórcze Superwizje lub inny podmiot, który udzielił odpowiedniej licencji. Wykorzystywanie tych materiałów opiera się na stosownej podstawie prawnej.
 2. Materiały te mogą być używane wyłącznie na własny użytek, chyba że Strony ustalą inaczej. Zakazane jest rozpowszechnianie, udostępnianie, kopiowanie lub pobieranie tych materiałów w sposób wykraczający poza dozwolony zakres użytku. W przypadku naruszenia tego zakazu, w tym naruszenia praw autorskich, Fundacja Twórcze Superwizje ma prawo żądać od Ciebie odszkodowania i zadośćuczynienia, a Ty możesz ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.

VI. RODO

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Twórcze Superwizje. Twoje dane przetwarzane są do następujących celów:
  – Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy(art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;
  – Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  – Dane będą przetwarzane także przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  – Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  – W przypadku danych zbieranych do celów marketingowych i handlowych, w tym w celu dostarczania informacji marketingowych w ramach usługi Newsletter lub remarketingu, dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy w postaci marketingu produktów i usług Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w oparciu o Twoją zgodę. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu/cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych/ handlowych. Zgodę możesz cofnąć w każdej chwili, klikając link w stopce maila lub pisząc do Usługodawcy na adres podany wyżej.
 2. Twoje dane mogą być powierzone innym podmiotom, tylko wtedy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa wyżej oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane firmie hostingowej, podmiotom wspierającym w obsłudze i wysyłce Newslettera, platformie społecznościowej Meta, firmie świadczącej usługi chmurowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, oraz innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów przetwarzania.
 3. Fundacja Twórcze Superwizje korzysta z programu MailerLite do wysyłki Newslettera udostępnianego przez MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności podmiotu świadczącego usługę wysyłki Newslettera znajdują się na stronie: https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy.
 4. W związku z RODO przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 5. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

Postanowienia końcowe

 1. Podczas korzystania z Newslettera, w tym z usług lub treści cyfrowych, zabrania się dostarczania nielegalnych informacji oraz działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających dobra osobiste osób trzecich.
 2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji w przypadku konsumenta jest możliwe poprzez zwrócenie się do:
  – stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  – wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  – powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
  – masz też prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Fundacja Twórcze Superwizje zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak zmiany przepisów prawnych lub istotne zmiany czynników biznesowych. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 listopada 2023 r.

Jeżeli to wszystko przeczytałaś/eś, przyjmij serdecznie gratulacje! 🙂