Misja Fundacji Twórcze Superwizje

Misją Fundacji Twórcze Superwizje jest tworzenie przestrzeni dla sztuki i różnorodnych form aktywności twórczej. Poprzez działania artystyczne i społeczne pragniemy wspierać innych w pogłębianiu dobrostanu psychicznego i kreowaniu dobrych warunków do życia.

 Wierzymy, że spotkanie się w otwartym dialogu – bezpośrednim, szczerym i życzliwym kontakcie z drugim Człowiekiem – jest okazją do nauki tego, jak pięknie można się różnić. Swoją misję realizujemy interdyscyplinarnie, m.in. poprzez autorskie projekty (sztuka/rzemiosło), organizację wystaw, prowadzenie warsztatów twórczych i arteterapeutycznych, inicjowanie debat społecznych oraz edukację nieformalną. Lubimy łączyć ze sobą – odległe czasami – idee, środki wyrazu i osoby, by zyskać szerszy i głębszy kontekst poruszanego problemu.

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami (firmami, NGO, instytucjami kultury), w działalność których możemy wnieść nasz potencjał, odwagę i wrażliwość.